Φωτοβολταικά Συστήματα Πισίνας

  • Ανακύκλωση και φιλτράρισμα
  • Αντικατάσταση υφιστάμενης αντλίας ΑC
  • Σύστημα για χρήση υφιστάμενης αντλίας AC

Μία μέσω όρου διαστάσεων πισίνα η οποία λειτουργεί ολόχρονα, καταναλώνει γύρω στα €900 σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σχεδιάζομαι το σύστημα σας για να λειτουργεί ολόχρονα λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλιοφάνεια και των δώδεκα μηνών του χρόνου, την τοποθεσία κλπ. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα λειτουργεί από την ανατολή μέχρι την δύση του ήλιου προσφέροντας την απαιτούμενη ανακύκλωση και φιλτράρισμα του νερού της πισίνας.

Φωτοβολταικό Σύστημα Που Αντικαθιστά Υφιστάμενη Αντλία Ac

Το σύστημα αποτελείται από τα απαιτούμενα Φ/Β πλαίσια και τις βάσεις στήριξης των, μία ηλιακή αντλία μαζί με τα απαιτούμενα ηλεκτρικά καλώδια και ηλεκτρική εγκατάσταση.

 

Φωτοβολταικό Σύστημα Χρησιμοποιώντας Υφιστάμενη Αντλία Ac

Το σύστημα αποτελείται από τα απαιτούμενα Φ/Β πλαίσια και τις βάσεις στήριξης. Ένα DRIVER το οποίο μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια από DC σε AC χρησιμοποιώντας έτσι την υφιστάμενη αντλία AC. Τα απαιτούμενα ηλεκτρικά καλώδια και ηλεκτρική εγκατάσταση.

 

Το Όφελος Σας

  • Αθόρυβη και αποτελεσματική λειτουργία
  • Επαγγελματική υποστήριξη
  • Εξοπλισμός Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

ABB SOLAR PUMP DRIVES.pdf
KRIPSOL KS EVO.pdf
Lorentz Pumps 600 and 1800.pdf