Φωτοβολταικα Για Εταιρειες

Κυπριακές εταιρείες μπορούν μέσω του σχεδίου ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ να κάνουν χρήση της ηλιακής ενέργειας για να μειώσουν σημαντικά το κόστος τους σε ηλεκτρικής ενέργεια.

Το σχέδιο ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ προνοεί την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται κατά την διάρκεια της ημέρας. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται, κατευθύνεται στον ηλεκτρικό μετρητή, με αποτέλεσμα να μειώνεται η εισαγωγή ηλεκτρισμού από το δίκτυο..

ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ:

  1. Αρχική ανάλυση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού.
  2. Επισκόπηση των διαθέσιμων χώρων για εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων.
  3. Ενδεικτική προσφορά για την δυναμικότητα και κόστος της εγκατάστασης.
  4. Προχωρούμε σε αναλυτικές μελέτες και σχεδιασμό του έργου για κατάθεση αιτήσεων στην ΡΑΕΚ (κατασκευής & λειτουργίας) και ΑΗΚ(όροι σύνδεσης).
  5. Έγκριση της αίτησης εκδίδεται συνήθως σε περίπου 6 μήνες από την ημερομηνία αίτησης.